Hindi Kuntento si Sarah sa Isa, Kaya NagpaKantot sa Dalawa