Hokage Moves si Gago sa nakilala niyang babae sa bar