Parehas malabo ang mata pero nagkakaintindihan sa sex