Revenge SEX Kay Trisha. Damn Baby, Wala ng Loyal na Babae sa Mundo